ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และตลาดการค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Tanaphoom Wongbumru
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0859383XXX
  • E-Mail Addrestanaphoom_w@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรม สังคมคาร์บอนต่ำ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมเมือง
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00024
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และตลาดการค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Creative tourism development and local products trading market of Prachantakham District, Prachinburi Province
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.สุกัญญา ชัยพงษ์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ
2. ผศ.ประชุม คำพุฒ
3. ผศ.กรณัท สุขสวัสดิ์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์