ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาการสร้างแผนที่สิ่งแวดล้อมของหุ่นยนต์ด้วยอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.วราวุธ สุวลัย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Warawut Suwalai
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0959749XXX
  • E-Mail AddresWarawut.suwalai@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00018
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาการสร้างแผนที่สิ่งแวดล้อมของหุ่นยนต์ด้วยอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ A study of robotic environmental mapping with ultrasonic sensors
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.สุรชาติ จันทรชิต
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์