ข้อมูลงานวิจัย 2. การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและปริมาณสารสำคัญของยาสมุนไพรบางชนิดใน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.วัชระ ดำจุติ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Watchara Damjuti
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0866862XXX
  • E-Mail Addreswatchara_d@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก เภสัชวิทยา
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00022
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ 2. การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและปริมาณสารสำคัญของยาสมุนไพรบางชนิดใน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.วัชระ ดำจุติ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์