ข้อมูลงานวิจัย ตัวแบบธุรกิจตามกระบวนการกระตุ้นทางเศรษฐกิจในการปรับตัวสู่ยุคความปกติถัดไปเพื่อยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นไมซ์เพื่อชุมชน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Krisada Chienwattanasook
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0921629XXX
  • E-Mail AddresKrisada.dba@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยในระดับ ป.โท และป.เอก
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00017
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ตัวแบบธุรกิจตามกระบวนการกระตุ้นทางเศรษฐกิจในการปรับตัวสู่ยุคความปกติถัดไปเพื่อยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นไมซ์เพื่อชุมชน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ A business model following the economic stimulus process in adapting to the next normal era to elevate the community enterprise entrepreneurs to be MICEs for communities
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.พรนภา เปี่ยมไชย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์