ข้อมูลงานวิจัย ขั้นตอนวิธีทำซ้ำสำหรับการแก้ปัญหาอสมการการแปรผันและการประยุกต์ใช้กับปัญหาระบบควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Wongvisarut Khuangsatung
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0929866XXX
  • E-Mail Addreswongvisurut@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00013
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ขั้นตอนวิธีทำซ้ำสำหรับการแก้ปัญหาอสมการการแปรผันและการประยุกต์ใช้กับปัญหาระบบควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์