ข้อมูลงานวิจัย ปัจจัยการศึกษาโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันหลายอินพุตสำหรับการแยกแยะ COVID-19 ออกจากโรคทางเดินหายใจ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Jakree Srinonchat
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0897775XXX
  • E-Mail AddresJakkree_s@hotmail.com, jakkree@rmut.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญไฟฟ้า
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00026
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ปัจจัยการศึกษาโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันหลายอินพุตสำหรับการแยกแยะ COVID-19 ออกจากโรคทางเดินหายใจ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์