ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาแผ่นผนังภายในอาคารจากผักตบชวา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ปิยะภัทร เต็มแย้ม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Piyapat Temyaem
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0626395XXX
  • E-Mail Addresarctistect2012@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญแนวคิดในศาสตร์งานสถาปัตยกรรม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00013
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาแผ่นผนังภายในอาคารจากผักตบชวา
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ปิยะภัทร เต็มแย้ม
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์