ข้อมูลงานวิจัย ศึกษาการกระพริบแสงโคมหลอดไฟแอลอีดีกำลังสูงเพื่อการบันทึกภาพวัตถุเคลื่อนไหวให้ปรากฏภาพวัตถุหยุดนิ่ง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Jirasak Prechawerakul
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0895008XXX
  • E-Mail Addresjirasakaod@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการจัดการพลังงาน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00014
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ศึกษาการกระพริบแสงโคมหลอดไฟแอลอีดีกำลังสูงเพื่อการบันทึกภาพวัตถุเคลื่อนไหวให้ปรากฏภาพวัตถุหยุดนิ่ง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์