ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้เป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ประชุม คำพุฒ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Prachoom Khamput
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0816654XXX
  • E-Mail Addresprachoon_k@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสอนและวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00013
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้เป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ประชุม คำพุฒ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์