ข้อมูลงานวิจัย บทเพลงสร้างสรรค์ดนตรีไทยร่วมสมัย เพลงสรรเสริญดุริยเทพ ทางด้านดนตรีไทย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.เอกสิทธิ์ พานิชเจริญ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Akkasit Panitcharern
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0870692XXX
  • E-Mail Addresphanit.jeab@gimail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญดุริยางค์ไทย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00012
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ บทเพลงสร้างสรรค์ดนตรีไทยร่วมสมัย เพลงสรรเสริญดุริยเทพ ทางด้านดนตรีไทย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Contemporary Thai music Duriyathep Praise
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.สุภาสิรีร์ ปิยะพิพัฒน์
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์