ข้อมูลงานวิจัย ผ้าไม่ถักไม่ทอแบบสปันบอนด์จากวัตถุดิบเส้นใยสององค์ประกอบที่มีสมบัติการต้านเชื้อ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ปิยนุช จริงจิตร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Piyanuch Jingjit
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0819852XXX
  • E-Mail Addrespiyanut@email.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิชาสิ่งทอ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00023
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ผ้าไม่ถักไม่ทอแบบสปันบอนด์จากวัตถุดิบเส้นใยสององค์ประกอบที่มีสมบัติการต้านเชื้อ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Spunbond nonwoven fabric from bicomponent fibres for anti-bacterial textile
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ปิยนุช จริงจิตร
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) งบประมาณรายได้กลางมหาวิทยาลัย
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์