ข้อมูลงานวิจัย เซ็นเซอร์ตรวจจับไอออนปรอทชนิดนำกลับมาใช้ใหม่ได้ สำหรับการประยุกต์ใช้บนพื้นผิวพอลิเมอร์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.อรรจน์ เอี่ยมประเสริฐ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Utt Eiamprasert
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์084-1701XXX
  • E-Mail Addresutt.eps@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00024
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ เซ็นเซอร์ตรวจจับไอออนปรอทชนิดนำกลับมาใช้ใหม่ได้ สำหรับการประยุกต์ใช้บนพื้นผิวพอลิเมอร์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์