ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำมันยีสต์ร่วมกับกระบวนการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตสารหล่อลื่นชีวภาพ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Atsadawut Areesirisuk
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0865799XXX
  • E-Mail Addresareesirisuk@gmail.com, atsadawut_a@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญFermentation Technology
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00012
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำมันยีสต์ร่วมกับกระบวนการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตสารหล่อลื่นชีวภาพ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.จันทิมา ฑีฆะ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์