ข้อมูลงานวิจัย ความพึงพอใจต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมบ้านพักของบุคลากรในวิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรณีศึกษาวิทยาลัยการปกครอง คลอง 6 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.พัฒน สุวรรณสัมฤทธิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Patthna suwansumrit
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0866105XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00024
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ความพึงพอใจต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมบ้านพักของบุคลากรในวิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรณีศึกษาวิทยาลัยการปกครอง คลอง 6 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Satisfaction with the Architectural Form of the Staff's Guest House in Administrative College Ministry of the Interior and Safety in case study of administrative colleges, 6 sub-districtsRangsit, Thanyaburi District Pathum Thani Province
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์