ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาระบบฝึกอบรมแบบปรับเหมาะบนเว็บเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเทคโนโลยีของผู้สูงอายุ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.มหาชาติ อินทโชติ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Mahachart Inthachot
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0851414XXX
  • E-Mail Addresinthachot5edt@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00019
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบฝึกอบรมแบบปรับเหมาะบนเว็บเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเทคโนโลยีของผู้สูงอายุ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of Adaptive Web-based Training System Enhance to Technological Potential of the Elderlies
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.มหาชาติ อินทโชติ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์