ข้อมูลงานวิจัย แอปพลิเคชันรูปแบบความเป็นจริงเสมือน 360° เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.มหาชาติ อินทโชติ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Mahachart Inthachot
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0851414XXX
  • E-Mail Addresinthachot5edt@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00013
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แอปพลิเคชันรูปแบบความเป็นจริงเสมือน 360° เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Virtual reality 360° application to promote tourism in Pathum Thani Province
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.มหาชาติ อินทโชติ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์