ข้อมูลงานวิจัย แผ่นแปะสิวไฮโดรเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดยาประสะผิวภายนอก

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Naris Barnthip
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0814206XXX
  • E-Mail Addresnaris_b@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญBiomaterials, Medical Materials, Nanofiber, Hydrogel, Protein Adsorption
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00019
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แผ่นแปะสิวไฮโดรเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดยาประสะผิวภายนอก
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.นริศร์ บาลทิพย์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.วัชระ ดำจุติ
2. ผศ.ภูริพัฒน์ กันธา
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์