ข้อมูลงานวิจัย ความจริงของวัตถุ : ภาพ และการสร้างความหมาย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.นรากร สิทธิเทศ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.NARAKORN SITTITES
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์081-8620XXX
  • E-Mail Addresnarakorn04@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญศิลป
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00014
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ความจริงของวัตถุ : ภาพ และการสร้างความหมาย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Essence of object : Image and meaning
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์