ข้อมูลงานวิจัย แผนงานวิจัยเพื่อการยกระดับศักยภาพบุคลากรในภาคการศึกษาด้านวิชาชีพและภาคประกอบการในพื้นที่เป้าหมายที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ปกรณ์เกียรติ์ เศวตเมธิกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Pakornkiat Sawetmethikul
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0854914XXX
  • E-Mail Addrespkkt@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญระบบ และโครงข่ายการสื่อสารในสาย และไร้สาย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00039
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แผนงานวิจัยเพื่อการยกระดับศักยภาพบุคลากรในภาคการศึกษาด้านวิชาชีพและภาคประกอบการในพื้นที่เป้าหมายที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Smart Reskill & Upskill Development for Vocational Teacher/Educator and Skilled Workforce with Local Area-Based Collaboration involving Industry 4.0
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ปกรณ์เกียรติ์ เศวตเมธิกุล
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์