ข้อมูลงานวิจัย รูปแบบการพัฒนาธุรกิจและแนวทางในการปรับตัวของผู้ประกอบการกิจการฮัจญ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการนักท่องเที่ยวเชิงศาสนกิจและผู้แสวงบุญในประเทศไทยสู่เวทีสากล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.มะดาโอะ สุหลง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Madaoh Sulong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0649569XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการบริหาร
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00014
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ รูปแบบการพัฒนาธุรกิจและแนวทางในการปรับตัวของผู้ประกอบการกิจการฮัจญ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการนักท่องเที่ยวเชิงศาสนกิจและผู้แสวงบุญในประเทศไทยสู่เวทีสากล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Business Development Model and Adaptation of Hajj entrepreneurs, in order to Increase Efficiency in Serving Religious Tourists Pilgrims in Thailand to The International Stage
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.มะดาโอะ สุหลง
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์