ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาตัวเก็บประจุทางไฟฟ้าเคมีแบบโค้งงอได้ด้วยระบบการพิมพ์ 3 มิติ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Anan Tanwilaiasiri
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0645454XXX
  • E-Mail Addresanan_t@rmutt.ac.th, anan.tanwilai@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์, การบริหารการผลิตทางการพิมพ์บรรจุภัณฑ์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00035
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาตัวเก็บประจุทางไฟฟ้าเคมีแบบโค้งงอได้ด้วยระบบการพิมพ์ 3 มิติ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.อนันต์ ตันวิไลศิริ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์