ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาหมึกพิมพ์ฐานสีย้อมที่สกัดได้จากธรรมชาติและ ความเป็นไปได้ในการใช้งานทางเทคโนโลยีการพิมพ์กันการปลอมแปลง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สุรชัย ขันแก้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Surachai Khankaew
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0864944XXX
  • E-Mail Addressurachai@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00016
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาหมึกพิมพ์ฐานสีย้อมที่สกัดได้จากธรรมชาติและ ความเป็นไปได้ในการใช้งานทางเทคโนโลยีการพิมพ์กันการปลอมแปลง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of extracted natural dye-based ink and possibly use in security printing technology
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.สุรชัย ขันแก้ว
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์