ข้อมูลงานวิจัย การวิเคราะห์องค์ประกอบการใช้ระบบเศรฐกิจหมุนเวียนที่ส่งผลกระทบต่อความยืดหยุ่นของธุรกิจโลจิสติกส์ที่ให้บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิในประเทศไทย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.พุทธิวัต สิงห์ดง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Putthiwat Songhdong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0621541XXX
  • E-Mail Addresputthiwat_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญLogistics & Supply chain ,Transportation, Warehouse Management
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00014
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การวิเคราะห์องค์ประกอบการใช้ระบบเศรฐกิจหมุนเวียนที่ส่งผลกระทบต่อความยืดหยุ่นของธุรกิจโลจิสติกส์ที่ให้บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิในประเทศไทย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Factors Analysis of Circular Economy Influencing the Resilience of Logistics Business temperature-controlled cargo in Thailand
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.พุทธิวัต สิงห์ดง
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์