ข้อมูลงานวิจัย การปรับปรุงคุณสมบัติทางไฟฟ้าและเชิงกลของวัสดุผสมเซรามิกพิโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่ว-ปูนซีเมนต์โดยการเติมอนุภาคนาโน สำหรับโครงสร้างฉลาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Ruamporn Potong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0801331XXX
  • E-Mail Addresja.ruamporn@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญฟิสิกส์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00019
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การปรับปรุงคุณสมบัติทางไฟฟ้าและเชิงกลของวัสดุผสมเซรามิกพิโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่ว-ปูนซีเมนต์โดยการเติมอนุภาคนาโน สำหรับโครงสร้างฉลาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.รวมพร โพธิ์ทอง
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์