ข้อมูลงานวิจัย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัว Nymphaea Pygmaea Helvola และ Nymphaea Aurora

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)นางเยาวมาลย์ นามใหม่
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)นางYaowamal Nammai
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันนักวิชาการเกษตร
  • คณะ/หน่วยงาน*กองกลาง
  • โทรศัพท์0849097XXX
  • E-Mail Addresn_yaowamal3@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง เช่น GC (MS) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัว
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00013
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัว Nymphaea Pygmaea Helvola และ Nymphaea Aurora
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์