ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาอาหารเม็ดซินไบโอติกส์เสริม Lactobacillus rhamnosus GG พร้อมด้วยพรีไบโอติกแก่นตะวันและการประเมินผลของอาหารเม็ดซินไบโอติกส์ต่อการเจริญเติบโต สารเคมีในเลือด และลักษณะลำไส้ของปลานิล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.อารณี โชติโก
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Arranee Chotiko
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0626328XXX
  • E-Mail Addresarranee.chotiko@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญPrebiotic and Probiotic , Encapsulation and delivery systems
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00032
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาอาหารเม็ดซินไบโอติกส์เสริม Lactobacillus rhamnosus GG พร้อมด้วยพรีไบโอติกแก่นตะวันและการประเมินผลของอาหารเม็ดซินไบโอติกส์ต่อการเจริญเติบโต สารเคมีในเลือด และลักษณะลำไส้ของปลานิล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.อารณี โชติโก
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์