ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หน่อไม้ตงศรีปราจีน (Dendrocalamus asper Backer) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนใน ต. ทุ่งโพธิ์ จ. ปราจีนบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.อารณี โชติโก
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Arranee Chotiko
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0626328XXX
  • E-Mail Addresarranee.chotiko@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญPrebiotic and Probiotic , Encapsulation and delivery systems
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00035
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หน่อไม้ตงศรีปราจีน (Dendrocalamus asper Backer) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนใน ต. ทุ่งโพธิ์ จ. ปราจีนบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Product and Quality Development of Sri-Prachin Bamboo (Dendrocalamus asper Backer) Shoots to Enhance Community Empowerment in Tambon thung Pho, Prachinburi Province
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.อารณี โชติโก
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์