ข้อมูลงานวิจัย การต่อยอดนวัตกรรมผ้าผักตบชวาย้อมสีครามธรรมชาติสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ศุภนิชา ศรีวรเดชไพศาล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Supanicha Srivorradatpaisan
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0859955XXX
  • E-Mail Addressupanicha@windows.live.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญคอมพิวเตอร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00014
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การต่อยอดนวัตกรรมผ้าผักตบชวาย้อมสีครามธรรมชาติสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ศุภนิชา ศรีวรเดชไพศาล
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์