ข้อมูลงานวิจัย การใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลในการประเมินความเข้าใจในการประยุกต์ใช้พระราชบัญญัติอาคารชุดของคณะบริหารงานอาคารชุด เจ้าของร่วม และผู้พักอาศัย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.พึงใจ พิชยอนุตรัตน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Phuengjai Phichaya-anutarat
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0982698XXX
  • E-Mail Addresphuengjai.th@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิเคราะห์ข้อมูล
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00014
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลในการประเมินความเข้าใจในการประยุกต์ใช้พระราชบัญญัติอาคารชุดของคณะบริหารงานอาคารชุด เจ้าของร่วม และผู้พักอาศัย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Assessment of Juristic Management Committees, Co-owners and residents' Comprehension of Condominium Act using Data Mining Technique
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.มนฑล นาวงษ์
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์