ข้อมูลงานวิจัย รูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้ผู้สูงวัย ให้เป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์เพื่อสร้างรายได้ในยุคดิจิทัล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.บุญฑริกา วงษ์วานิช
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Boontharika Wongwanich
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0818525XXX
  • E-Mail Addresboontharikaboon@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสอนหนังสือ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00018
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ รูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้ผู้สูงวัย ให้เป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์เพื่อสร้างรายได้ในยุคดิจิทัล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ THE DEVELOPMENT OF LEARNING MODEL TO GENERATE INCOME BY BECOMING MICRO-INFLUENCER FOR THE ELDERLY IN THE DIGITAL ERA
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.บุญฑริกา วงษ์วานิช
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ศิริญญา วิรุณราช
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์