ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมการพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ธรรมชาติบนวัสดุกาบกล้วยเสมือนหนังภายใต้แนวคิดผลิตภัณฑ์สีเขียวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์กระเป๋ากาบกล้วยเสหมือนหนัง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.นวพรรษ การะเกตุ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Nawapat Karaket
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์090 552 8 999 , 0XXX
  • E-Mail Addreskaraket9995@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเทคโนโลยีการสื่อสาร
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00016
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนานวัตกรรมการพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ธรรมชาติบนวัสดุกาบกล้วยเสมือนหนังภายใต้แนวคิดผลิตภัณฑ์สีเขียวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์กระเป๋ากาบกล้วยเสหมือนหนัง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.นวพรรษ การะเกตุ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์