ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสำหรับการเพาะปลูกพืช

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Kanokwan Rudisirisak
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0816794XXX
  • E-Mail Addreskwak_kanokwan@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00022
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสำหรับการเพาะปลูกพืช
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.นิตยา โง้ววัฒนา
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2559
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์