ข้อมูลงานวิจัย การรับรู้ และการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.กฤติยา ร่างสม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.Gritiya Rangsom
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0816490XXX
  • E-Mail Addresgritiya@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00022
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การรับรู้ และการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ perception and use of artificial intelligence in e-commerce
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์