ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาระบบแนะนำแอปพลิเคชันอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนยุคใหม่ โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ธัญญาภรณ์ บุญยัง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Thanyaporn Boonyoung
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0971531XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญWeb Development : Multimedia : Adaptive E-Learning : Graphic and User Interface Desingn
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00017
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบแนะนำแอปพลิเคชันอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนยุคใหม่ โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Development of Automated Application Recommendation System to Support to the New Education Using Data Mining Techniques
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์