ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมโดยชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนชายฝั่งทะเลบางกระดาน จังหวัดตราด

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ณัฐฐิณีภรณ์ ปิงแก้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Natthineeporn Pingkaew
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0969241XXX
  • E-Mail Addreskrunanja@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญคอมพิวเตอร์, พิธีกร
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00015
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมโดยชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนชายฝั่งทะเลบางกระดาน จังหวัดตราด
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์