ข้อมูลงานวิจัย แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนสวนสมุนไพรหนองน้ำใส จังหวัดนครราชสีมา สู่ความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมและตลาดสมุนไพรในระดับสากล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.ปณิศา มีจินดา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Panisa Mechinda
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0818444XXX
  • E-Mail Addresmechinda.panisa@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการตลาด
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00012
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนสวนสมุนไพรหนองน้ำใส จังหวัดนครราชสีมา สู่ความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมและตลาดสมุนไพรในระดับสากล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Guidelines for promotion and development of herbal products of Nong Nam Sai Herb Garden Community Enterprise, Nakhon Ratchasima Province to compete in the industry and herbal market at the level
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์