ข้อมูลงานวิจัย ผลของสารเคลือบผิวอัลจิเนทและอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อคุณภาพทางกายภาพและเคมีของผลมะนาว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Intira Lichanporn
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0909605XXX
  • E-Mail Addresintira_l@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเกษตร
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00047
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ผลของสารเคลือบผิวอัลจิเนทและอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อคุณภาพทางกายภาพและเคมีของผลมะนาว
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Effect of Alginate Edible Coating and Storage Temperature on Physical and Chemical Qualities of Lime Fruit.
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์