ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาอนุภาคอ้างอิงรับรองของไทยและคู่มือปฏิบัติงานที่ดีสำหรับการตรวจวิเคราะห์ละอองลอย สารแขวนลอย และคอลลอยด์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Voranut Thongpool
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์063-869-3XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00014
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาอนุภาคอ้างอิงรับรองของไทยและคู่มือปฏิบัติงานที่ดีสำหรับการตรวจวิเคราะห์ละอองลอย สารแขวนลอย และคอลลอยด์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์