ข้อมูลงานวิจัย แนวทางพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.บุญญาพร บุญศรี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Bunyaporn Bunsri
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0890563XXX
  • E-Mail Addresamppery@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญบริหารงานทางภูมิทัศน์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00031
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แนวทางพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development Guideline for Creative space Of Technology Rajamanagala University of Technology Thanyaburi (Rangsit campus)
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์