ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาสมบัติการยึดติดของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมใยกล้วยเพื่อประยุกต์ใช้ในบรรจุภัณฑ์โดยใช้สารเติมแต่งเชิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์ม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.กุลวดี สังข์สนิท
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Kullawadee Sungsanit
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์095-5607XXX
  • E-Mail Addreskullawadee.s@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการทดสอบและการวิเคราะห์สมบัติพลาสติก
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00027
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาสมบัติการยึดติดของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมใยกล้วยเพื่อประยุกต์ใช้ในบรรจุภัณฑ์โดยใช้สารเติมแต่งเชิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์ม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Research and Development of Bioplastics Packaging to be Eco-Friendly Products
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.จันทนา สุดแดน
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์