ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟเพื่อลดปริมาณกำมะถันในน้ำมันไพโรไลซิสยางรถยนต์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.รินลดา สิริแสงสว่าง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Rinlada Sirisangsawang
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0815657XXX
  • E-Mail Addrespiyamas_koy@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00016
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟเพื่อลดปริมาณกำมะถันในน้ำมันไพโรไลซิสยางรถยนต์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.รินลดา สิริแสงสว่าง
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ณัฐชา เพ็ชร์ยิ้ม
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์