ข้อมูลงานวิจัย การวิเคราะห์แบบจำลองอันดับเศษส่วนของ Caputo สำหรับโคโรน่าไวรัส 19 ภายใต้การล็อกดาวน์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Kamonrat Sombut
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0862128XXX
  • E-Mail Addresjee_math46@hotmail.com, kamonrat_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญFixed Point, Nonlinear Analysis and Optimization
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00020
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การวิเคราะห์แบบจำลองอันดับเศษส่วนของ Caputo สำหรับโคโรน่าไวรัส 19 ภายใต้การล็อกดาวน์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.กมลรัตน์ สมบุตร
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์