ข้อมูลงานวิจัย การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุก่อสร้างประเภทผนังระหว่าง ผนังมวลเบากับผนังประกอบสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สรรสุดา เจียมจิต
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Sunsuda Jiemjit
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0892003XXX
  • E-Mail Addressunsuda_j@rmutt.ac.th, jarn_b@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00021
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุก่อสร้างประเภทผนังระหว่าง ผนังมวลเบากับผนังประกอบสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The comparison of efficiency for wall material construction between light weight wall and fiber concrete sandwich wall
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์