ข้อมูลงานวิจัย โครงการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนของรูปแบบฝาผนังไม้สำหรับอาคารในประเทศไทย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สรรสุดา เจียมจิต
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Sunsuda Jiemjit
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0892003XXX
  • E-Mail Addressunsuda_j@rmutt.ac.th, jarn_b@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00036
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โครงการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนของรูปแบบฝาผนังไม้สำหรับอาคารในประเทศไทย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ A comparative study of thermal transmission behavior of wood panels in buildings in Thailand.
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์