ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพการส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและอาหารแปรรูปของไทยไปสู่กลุ่มประเทศเอเชียใต้

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.โชติมา โชติกเสถียร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Chotima Jotikasthira
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0817061XXX
  • E-Mail Addreschotima_j@hotmail.com,chotima_j@rmutt.ac.th,chotima.kang@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญEconomics,Internation Economics,logistic and SupplyChain Management ,Reseach,Statistics
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00028
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาศักยภาพการส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและอาหารแปรรูปของไทยไปสู่กลุ่มประเทศเอเชียใต้
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Development of Thailand's Potentials and Exports of Canned Seafood and Processed Food for Southeast Asia
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.โชติมา โชติกเสถียร
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์