ข้อมูลงานวิจัย การผลิตและคุณสมบัติของใยอาหารจากเปลือกกล้วยหอมทอง และการเสริมโภชนาการในผลิตภัณฑ์เค้กกล้วยหอมทอง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ศรินญา สังขสัญญา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sarinya Sangkasanya
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0968920XXX
  • E-Mail Addressangkasanya.s@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเคมีอาหารและการวิเคราะห์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00059
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การผลิตและคุณสมบัติของใยอาหารจากเปลือกกล้วยหอมทอง และการเสริมโภชนาการในผลิตภัณฑ์เค้กกล้วยหอมทอง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Production and Properties of Dietary Fiber from Kluai Hom Thong Peel and its Nutrient Supplementation in Kluai Hom Thong Cake
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ศรินญา สังขสัญญา
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์