ข้อมูลงานวิจัย คอมโพสิตสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากพอลิแลคติกแอซิดเสริมแรงด้วยเส้นใยกัญชงแบบจัดเรียงตัวทิศทางเดียว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.สุชาลิณี มธุรสมนตรี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Suchalinee Mathurosemontri
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0868860XXX
  • E-Mail Addressuchalinee.m@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00020
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ คอมโพสิตสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากพอลิแลคติกแอซิดเสริมแรงด้วยเส้นใยกัญชงแบบจัดเรียงตัวทิศทางเดียว
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์