ข้อมูลงานวิจัย ผลของการออกกำลังกายฤาษีดัดตนต่อการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.รสริน ทักษิณ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Rosarin Taksin
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0970143XXX
  • E-Mail Addresjajang_jub@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสามารถสอนหัตถเวชกรรม และสาขาเกี่ยวข้องกับแพทย์ทางเลือก
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00013
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ผลของการออกกำลังกายฤาษีดัดตนต่อการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.นรินทร์ทร พันธ์สวัสดิ์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์