ข้อมูลงานวิจัย การกำหนดตัวแปรชี้นำเศรษฐกิจ: การประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจไทย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.จีราวดี พุ่มเจริญ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Jeerawadee Pumjaroen
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0816215XXX
  • E-Mail Addresjeerawadee_p@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญMultivariate Analysis, Time Series Analysis and Forecasting, Economic Forecasting, Economic Impact, Economic Early Warning Model, Input-Output Table
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00011
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การกำหนดตัวแปรชี้นำเศรษฐกิจ: การประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจไทย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.จีราวดี พุ่มเจริญ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์