ข้อมูลงานวิจัย 5. การพัฒนาอัตลักษณ์องค์กร ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรไทยของเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านสมุนไพร อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สุชาดา คันธารส
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Suchada Kuntaros
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0875181XXX
  • E-Mail AddresSuchada.k2528@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการออกแบบผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์-ตราสินค้า ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Illustra, adobe Photoshop
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00020
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ 5. การพัฒนาอัตลักษณ์องค์กร ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรไทยของเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านสมุนไพร อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์